برگذاری مراسم خود را به ما بسپارید.

ارائه خدمات ما به صورت اصولی و حرفه ای با تضمین جلب رضایت شما و ساخت مهمانی به یاد ماندنی.

مهمانی خانوادگی

+80 پرسنل

خدمات پذیرایی در نشست‌ها

+80 پرسنل

مراسم سوگواری و یادبود

+80 پرسنل

مقرات ما شامل

کمک به مهمان‌ها در صورت درخواست آنها

توجه به نکات مد نظر مهمان و میزبان در پذیرایی مجالس

حضور به‌موقع و موثر و پرهیز از ترددهای بی‌جا در محیط

رعایت سکوت و خودداری از صحبت بی‌مورد با مهمان‌ها

خوشرویی و برخورد مناسب در حین پذیرایی و گفتگوی مودبانه و مختصر

توجه به رفت‌وآمد مهمان‌ها و پذیرایی به‌موقع از مهمان‌های جدید

ارتباط درخور و مناسبی با تمامی افراد حاضر در مجلس

رعایت آداب پذیرایی متناسب با هر مراسم

توجه به نظافت سرویس‌های پذیرایی

پرهیز از تجمع در یک نقطه و الزام به پراکندگی در تمام قسمت‌های مجلس

مراسمات خود را با مه بسپارید خدمات ما به شرح زیر است:

همه خدمات ما به صورت کاملا اصولی و حرفه ای انجام میشود, شما ما جلب رضایت شما از میهمانی به یاد ماندنی شماست.

کار ماست

اجرای مراسمات و میهمانی ها

15K
مشتریان ما

15K
مشتریان ما

مراسمات خود را با مه بسپارید خدمات ما به شرح زیر است:

همه خدمات ما به صورت کاملا اصولی و حرفه ای انجام میشود, شما ما جلب رضایت شما از میهمانی به یاد ماندنی شماست.

یک تاریخ رزرو کنید

میهمانی را به ما بسپارید

میهمانی خود را به ما بسپارید ما تمامی کار های شما را به صورت کاملا اصولی انجام میدهیم, در پایین به برخی از کار ها اشاره کرده ایم.

keyboard_arrow_up